Deuren-Spuiten.com
Ontdek alle voordelen !

Impressum / gegevens
Hoewel bij het ontwikkelen van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Anverde Schildersbedrijf & Multidiensten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.© Copyright 2009 - 2010 Anverde Schildersbedrijf & Multidiensten - Alle rechten voorbehouden.Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Anverde Schildersbedrijf & Multidiensten worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het e-mail adres op onze contract pagina.Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, waarover Anverde Schildersbedrijf & Multidiensten geen controle heeft. Anverde Schildersbedrijf & Multidiensten draagt dus ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op deze servers. Anverde Schildersbedrijf & Multidiensten respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contact formulier) verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u aan Anverde Schildersbedrijf & Multidiensten worden verstrekt via de website van Anverde Schildersbedrijf & Multidiensten of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatie aanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Anverde Schildersbedrijf & Multidiensten, neem dan contact op met ons op.

 


 


 


 

 
E-mailen
Bellen